Prosiectau

Mae modd newid y system fwyd ar sawl lefel – lleol, cenedlaethol a rhyngwladol – ac mae hefyd yn ymwneud â newid mewnol a gwrando. Dyma rai o’r prosiectau rydw i’n ymwneud â nhw, sydd wedi llywio’r erthyglau rwy’n eu hysgrifennu. Maent i gyd yn ymdrechion tîm ac maent yn tyfu ac yn newid yn gyson.

Pobl yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. www.renewwales.org.uk


Trefnydd y digwyddiad bywiog hwn, bellach yn ei drydydd blwyddyn. www.cgfffc.cymru


Dyfi Biosphere logo

Is-cadeirydd, Biosffer Dyfi