Cylchoedd coetsio

Mae’r rhai ohonom sy’n gweithio i newid y system fwyd yng Nghymru yn rhan o fudiad pwerus. Bwyd yw ffynhonnell bywyd, ac os ydym yn gallu ei weld fel hynny yn hytrach nag fel nwydd yn unig, gallwn fyw yn ôl ein gwerthoedd a gweithio’n effeithiol er budd eraill. Fodd bynnag, rydym yn aml yn colli golwg ar hyn, ac yn mynd ar goll mewn argyfyngau tymor byr a chredoau cyfyngol. Efallai y byddwn yn ymgymryd â gormod, yn colli ffocws, neu’n canfod bod ein cynlluniau’n rhwystredig oherwydd ffactorau allanol yr ydym yn teimlo na allwn eu newid.

Dyna pam ei bod mor ddefnyddiol cael grŵp cymorth cymheiriaid, lle gallwn ailgysylltu â’n hysbrydoliaeth a’n pŵer, a dod o hyd i ffyrdd mwy medrus o weithio. Mae yna lawer o ffyrdd o wneud hynny, fel Setiau Dysgu Gweithredol a chylchoedd cyd-hyfforddi, a’r model Clinig Achos hwn sydd y dod o wefan y Presencing Institute (darllenwch am y system fwyd a Theori U yma).

Mae grwpiau fel y rhain yn cael eu hyrwyddo’n weithredol gan Lywodraeth Cymru, sydd hefyd yn gweithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu cefnogaeth i ystod eang a chynyddol o setiau dysgu gweithredol a chylchoedd cyd-hyfforddi a grwpiau cymorth cymheiriaid eraill ledled Cymru.

A diddordeb? Byddaf yn trefnu mwy o gylchoedd os bydd diddordeb. Cysylltwch â fi.

Beth mae pobl eraill wedi ei ddweud

“I just wanted to let you know how incredibly useful I found today’s coaching session. It has really reframed the way I experienced the meeting I found so difficult and provided me with so many constructive tools with which to approach and handle it differently.”

Garddwr Cymunedol Gwirfoddol

“Participating in a coaching circle made me feel less alone and isolated with my own problems. It reminded me of the need to connect and talk and that the power of just listening is huge.”

Swyddog Prosiect Ieunctid

“My first coaching circle has permanently changed the way I listen, which has had a profound impact on my productivity at work and confidence to deal with the hard conversations that are part being a leader within food activism.”

Trefnydd, strategaeth fwyd sirol